Om naprapati

- for økt livskvalitet

Naprapati er en form for manuellterapi med fokus på å behandle plager i muskler, nerver og ledd. Naprapater benytter hendene og en kombinasjon av ulike behandlingsmetoder for å hjelpe pasientene på vei mot en bedre helse. 


Som naprapater behandler vi pasienter ut fra et langsiktig perspektiv, ved å konsentrere oss om å finne den underliggende årsaken til smertene. Pasienter vil dermed oppleve å få en helhetlig vurdering og behandling, med formål om å forebygge plager i fremtiden.


Naprapater behandler mennesker med varierte plager, der vanlige symptomer inkluderer ryggsmerter, nakkeproblemer, vonde skuldre og hodepine. Basert på hvilke symptomer du har vil vi benytte ulike behandlingsteknikker som manipulasjon, mobilisering, massasje og tøying. 


Trondheimsnaprapatene behandler et bredt spekter av pasienter – alt fra eliteidrettsutøvere, yrkesaktive, uføre,  og yngre som eldre. Naprapater behandler både akutte, subakutte og kroniske problemer.

Bestill time